پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC

کد کالا 101

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 101
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 101
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 102

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 102
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 102
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 103

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 103
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 103
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 104

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 104
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 104
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 105

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 105
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 105
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 106

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 106
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 106
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 107

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 107
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 107
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 108

لمینیت تیمبرلند کلاسیک

کد کالا : 108
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC 108
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه