پارکت لمینت انزو ENZO

لمینت انزو جزو محصولات بازار از لحاظ قیمتی می باشد. این پارکت لمینت با دارا بودن طرح های زیبا و طبیعی از کیفیت

خوبی نیز برخوردار می باشد . کلیک های محکم و فشردگی مناسب مغز این لمینت کیفیت آن را دو چندان نموده است.

لمینت انزو ناسب برای خانه و محل کار می باشد و در کنار کیفیت خوب قیمت مناسبی هم دارد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت انزو می باشد.


 

کد کالا E1001
پارکت لمینت انزو ENZO E1001
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1002
پارکت لمینت انزو ENZO E1002
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1003
پارکت لمینت انزو ENZO E1003
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1004
پارکت لمینت انزو ENZO E1004
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1005
پارکت لمینت انزو ENZO E1005
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1006
پارکت لمینت انزو ENZO E1006
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1007
پارکت لمینت انزو ENZO E1007
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
سیستم قفل
Unilin Click
کد کالا E1008
پارکت لمینت انزو ENZO E1008
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1009
پارکت لمینت انزو ENZO E1009
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا E1010
پارکت لمینت انزو ENZO E1010
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه