کفپوش پلیژن POLYGEN

کفپوش پی وی سی پلیژن از محصولات پر فروش بازار می باشد که قیمت مناسبی هم دارد . این کفپوش قابل شستشو بوده 

و بابت ریختن آب و نوشیدنی نگران نباشید. از دیگر مزایای این کفپوش طرح های همانند چوب دارد که زیبایی آن را دوچندان می کند.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع کفپوش پلیژن می باشد.


کد کالا P-1513

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-1513
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-1513
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-1764

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-1764
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-1764
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-5012

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-5012
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-5012
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-5910

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-5910
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-5910
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-5915

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-5915
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-5915
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-6041

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-6041
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-6041
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-6043

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-6043
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-6043
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-6347

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-6347
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-6347
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-812

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-812
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-812
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9024

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9024
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9024
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9251

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9251
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9251
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-940

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-940
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-940
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9416

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9416
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9416
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-951

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-951
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-951
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9832

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9832
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9832
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9833

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9833
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9833
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9834

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9834
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9834
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9835

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9835
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9835
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع
کد کالا P-9837

کفپوش پلیژن

کد کالا : P-9837
57,000 تومان
کفپوش پلیژن POLYGEN P-9837
کشور سازنده
ایران
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 91 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
4.18 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه