موکت پالاز (نرگس)

کد کالا 4269
موکت پالاز (نرگس) 4269
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5169
موکت پالاز (نرگس) 5169
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5469
موکت پالاز (نرگس) 5469
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5669
موکت پالاز (نرگس) 5669
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 8469
موکت پالاز (نرگس) 8469
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر

فیلتر

نوسازی همه