دکوراسیون داخلی - bcbec0

کد کالا C-14

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-14
پوستر C-14
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1 , 3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-200

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-200
پوستر C-200
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 250 cm
کد کالا C-201

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-201
پوستر C-201
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا C-204

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-204
پوستر C-204
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-205

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-205
پوستر C-205
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 250 cm

فیلتر